KVL:2012/31

Antopäivä
16.5.2012
Diaarinumero
A105/8210/2011
arvonlisäverotus, äänitallennusta koskeva oikeus, tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö

Yhtiö toimi äänityöntekijöiden välitystoimistona. Äänityöntekijöiden ääninäytteet olivat kuunneltavissa yhtiön Internet-sivuilla. Asiakas valitsi ääninäytteiden perusteella haluamansa äänen, jonka jälkeen valmistettiin asiakkaan tarpeiden mukainen äänitallenne. Yhtiö ei osallistunut äänitallenteen valmistamiseen, eikä yhtiölle syntynyt tekijänoikeuslain 46 §:n mukaista tuottajan oikeutta äänitallenteeseen.

Äänitallenteen käytöstä tehtiin asiakkaan kanssa sopimus ja yhtiö valvoi äänitallenteen esitysoikeuksia. Yhtiö veloitti asiakkaalta äänitallenteen käytöstä korvauksen, joka jakautui äänityöntekijän palkkioon sekä yhtiön omaan palkkioon. Yhtiön oma palkkio muodostui Internet-sivujen ja ääninäytteiden ylläpidosta, yhteydenotosta äänityöntekijään ja käytännön järjestelyistä sopimisesta, äänitallenteiden ja käytettävien medioiden määrittelystä ja laskutuksesta. Yhtiö myös tilitti äänityöntekijän puolesta veloittamansa osuuden äänityöntekijälle.

Äänityöntekijää oli pidettävä AVL 45 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna julkisena esiintyjänä, jolle syntyi äänitallenteelle tallennetun esityksen tallennusta koskeva oikeus. Yhtiön äänitallenteen käytöstä veloittama korvaus oli AVL 45 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen äänitallennusta koskevan oikeuden perusteella saatu korvaus. Yhtiötä voitiin harjoittamansa toiminnan perusteella pitää AVL 45 §:n 3 momentissa tarkoitettuna tekijänoikeuden haltijoita edustavana järjestönä. Merkitystä ei ollut sillä, että yhtiö ei ollut rekisteröity yhdistys vaan osakeyhtiömuotoinen yhteisö. Yhtiön äänitallenteen käytöstä veloittamaan korvaukseen sovellettava verokanta oli AVL 85a §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan 9 prosenttia. Ennakkoratkaisu ajalle 16.5.2012 - 31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 45 § 1 mom 1 kohta ja 3 kohta ja 3 mom, 85a § 1 mom 10 kohta 
LAINVOIMAINEN