KVL:2012/4

Antopäivä
15.2.2012
Diaarinumero
A83/8210/2011
elinkeinotulon verotus, omistajanvaihdos, oikeus tappioiden vähentämiseen, tappioiden vähentämisjärjestys

A Oy:n osakkeista oli yli puolet vaihtanut vuonna 2006 omistajaa. Verohallinto oli myöntänyt A Oy:lle tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden vähentää verovuodelta 2006 vahvistettu tappio omistajanvaihdoksesta huolimatta. Yhtiölle oli vahvistettu tappioita myös myöhemmiltä vuosilta toimitetuissa verotuksissa.

Hakemuksen mukaan A Oy:lle tulisi syntymään sille annettavan konserniavustuksen johdosta verotettavaa tuloa.

Tuloverolain 117 §:n 2 momentin mukaan tappiot vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet. Tuloverolain 122 §:n 4 momentin mukaan poikkeusluvan nojalla vähennettävä tappio saadaan pääsääntöisesti vähentää vain siltä osin kuin yhtiön verovuoden tulo ennen tappion vähentämistä ylittää sen saaman konserniavustuksen määrän.

Tappion vähentämistä koskevien säännösten yleisenä lähtökohtana on tappioiden vähentäminen sitä mukaa kuin verovelvolliselle syntyy sellaista tuloa, josta tappio on vähennettävissä.

Tappioiden vähentämisjärjestyksestä säätävän tuloverolain 117 §:n 2 momentin sanamuodon ei katsottu olevan esteenä vuosilta 2007-2010 vahvistettujen tappioiden vähentämiselle, kun aikaisempi, verovuodelta 2006 vahvistettu tappio ei saadun konserniavustuksen vuoksi olisi vähennettävissä.

Vuosilta 2007-2010 vahvistettujen tappioiden vähentäminen edellä tarkoitetulla tavalla ennen verovuodelta 2006 vahvistettua tappiota ei vaikuttanut yhtiön oikeuteen vähentää viimeksi mainittu tappio myöhempinä verovuosina. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Tuloverolaki 117 §, 119 § 1 ja 2 mom ja 122 § 3 ja 4 mom

KHO 2013:109 Vuosikirja (ei muutosta)