KVL:2011/67

Antopäivä
23.11.2011
Diaarinumero
A43/8210/2011
elinkeinotulon verotus, pääomasijoitustoiminta, ulkomainen kommandiittiyhtiö, äänetön yhtiömies

Suomalaisen pääomarahaston A Ky:n äänetön yhtiömies oli Euroopan unionin jäsenvaltiossa rekisteröity kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto B. Hakemuksen mukaan B-kommandiittiyhtiötä ei sen rekisteröintivaltion verotuksessa pidetty erillisenä verovelvollisena, vaan yhtiön nettotulos jaettiin verotettavaksi sen yhtiömiehille. B:n äänetön yhtiömies oli osakeyhtiö C, joka asui Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tuloverolain 9 §:n 5 momentin säännös koskee sanamuodon mukaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön rajoitetusti verovelvollisen äänettömän yhtiömiehen verotusta. Koska osakeyhtiö C ei ollut suomalaisen A Ky:n äänetön yhtiömies, ei säännöstä voitu lainkohdan sanamuoto huomioon ottaen soveltaa C:n osuutta vastaavaan osaan A Ky:n tulosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja 2012.

Tuloverolaki 9 § 5 momentti
KHO 23.1.2013 T 283 (ei muutosta)