KVL:2001/94

Antopäivä
31.10.2001
Diaarinumero
2572/80/2001
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, vastikeosakkeiden määrä

A Oyj luovutti kahteen eri liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle X Oy:lle, jonka osakekannasta A Oyj omisti 40 % ja B Oyj 60 %. X Oy:n liiketoimintasiirrossa antamien vastikeosakkeiden määrä laskettiin siirrettävän liiketoiminnan ja vastaanottavan X Oy:n muun liiketoiminnan käypien arvojen mukaisessa suhteessa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2001 ja 2002.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d § 1,2 ja 4 mom
LAINVOIMAINEN