KVL:2011/69

Antopäivä
23.11.2011
Diaarinumero
A57/8210/2011
elinkeinotulon verotus, vakuussopimus, arvopapereiden luovutus

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla toimivan A-pankin oli tarkoitus tehdä CSA-vakuussopimuksen (Credit Support Annex) mukainen vakuusjärjestely, jossa pankki siirsi vakuudenantajana rahoitusvakuutuslain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvopaperin vakuudensaajan arvo-osuustilille saman lain 4 §:n mukaisena omistusoikeuden siirtoon perustuvana vakuutena. Sopimuksen ehtojen mukaan vakuudensaajan tuli palauttaa vastaava arvopaperi vakuudenantajalle. Vakuudensaaja sai järjestelyssä arvopaperin omistusoikeuden ja hänellä oli oikeus luovuttaa arvopaperi kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen ehdoin tapahtuvaa arvopaperin luovutusta pidettiin A-pankin verotuksessa luovutuksena ja arvopaperin vastaanottamista vastaavasti arvopaperin hankintana. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja 2012.   

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 § 1 mom, 7 §, 8 § 1 mom ja 19 § 1 mom

KHO 2012:112 Vuosikirja (kumottu)