KVL:2011/77

Antopäivä
21.12.2011
Diaarinumero
A66/8210/2011
elinkeinotulon verotus, väliyhteisö, asuinvaltio

Suomalaisen osakeyhtiön oli tarkoitus perustaa ja rekisteröidä tytäryhtiö Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelle. Perustettava yhtiö harjoittaisi tavaroiden valmistustoimintaa Manner-Kiinan alueella.

Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain tarkoituksena on torjua ulkomaisen väliyhteisön avulla tapahtuvaa Suomen verotuksen välttämistä. Lain ensisijainen soveltamiskriteeri on väliyhteisön sijainti matalan verorasituksen alueella. Tällaisia sijaintipaikkoja voivat olla mm. sellaiset alueet, joilla on itsenäinen verotusoikeus ja joissa yhteisöllä voi paikallisen lainsäädännön mukaan olla verotuksellinen kotipaikka, vaikka aluetta ei ole tunnustettu valtioksi. Väliyhteisölaissa asuinvaltiolla tarkoitetaan verotuksellista asuinvaltiota.

Hongkongilla on erityishallintoalueena itsenäinen verotusoikeus eikä alueella sovelleta miltään osin Kiinan verolainsäädäntöä. Hongkongin alueeseen ei sovelleta Suomen ja Kiinan välistä verosopimusta. Suomen ja Hongkongin välillä on voimassa OECD:n malliverosopimusta suppeampi sopimus, joka koskee ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämistä.

Hongkongin alueelle perustettavaa ja rekisteröitävää yhtiötä oli pidettävä väliyhteisölain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla Hongkongin erityishallintoalueella eikä Kiinan kansantasavallassa asuvana yhteisönä. Kun valmistustoimintaa harjoitettiin Manner-Kiinassa, yhtiö ei harjoittanut teollista tuotantotoimintaa asuinvaltiossaan. Ennakkoratkaisu vuosille 2011-2012.

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 2 § 

KHO 2012:118 Vuosikirja (ei muutosta)