KVL:2012/19

Antopäivä
28.3.2012
Diaarinumero
A18/8210/2012
elinkeinotulon verotus, käyttöomaisuusosakkeet, yrityskokonaisuus

A Oy toimi viestintäalan konsernin emoyhtiönä. Yhtiöllä oli kymmeniä tuhansia osakkaita, suurin osakkeenomistaja omisti alle seitsemän prosenttia yhtiön osakkeista.  A Oy:llä oli neljä tytäryhtiötä ja yhtiö omisti osuudet viidestä osakkuusyhtiöstä. A Oy oli siirtänyt vuonna 2007 operatiivisen toimintansa B Oy:öön, jonka osakkeista se omisti noin 30 prosenttia. A Oy oli B Oy:n suurin osakkeenomistaja.

A Oy:n palveluksessa oli kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja talouspäällikkö, jotka olivat osallistuneet B Oy:n päätöksentekoon hallituksen jäseninä. A Oy:n toimitusjohtaja oli B Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

A Oy:n tytäryhtiöistä C Oy tuotti B Oy:lle tämän yleisölle tarjoamia palveluita. Suunnittelu-, tutkimus sekä kehityspalveluita tarjoavan tytäryhtiön D Oy:n liikevaihdosta noin 30 prosenttia koostui B Oy:lle myydyistä palveluista. A Oy vuokrasi B Oy:lle neljää omistamaansa toimialakiinteistöä.

Kun otettiin huomioon A Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöiden edellä esitetyllä tavalla muodostama viestintäalan yrityskokonaisuus, oli B Oy:n osakkeita näissä olosuhteissa pidettävä A Oy:n pysyvässä käytössä olevana käyttöomaisuutena.

A Oy:n luovuttaessa B Oy:n osakkeita luovutushinta oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n ja 6 b §:n mukaisesti verovapaata tuloa edellyttäen, että luovutettavat osakkeet kuuluivat vähintään vuoden ajan omistettuihin osakkeisiin. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.   

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 6 § 1 mom 1 kohta, 6b § ja 12 § 

Lainvoimainen