KVL:2011/64

Antopäivä
16.11.2011
Diaarinumero
A62/8210/2011
arvonlisäverotus, palvelun myynti, rahoituspalvelu

A Oy:n toiminta käsitti yhtiöjärjestyksen mukaan finanssialan tase- ja riskienhallintapalvelut sekä eräitä niihin liittyviä toimintoja. A Oy kuului B Oy:n verovelvollisuusryhmään. A Oy myi palveluita pankeille ja muille rahoitusalan yrityksille. Hakemuksessa oli kyse yhtiön verovelvollisuusryhmän ulkopuolelle myymien tase- ja riskienhallintapalvelujen arvonlisäverotuksesta.

Hakemuksen mukaan tasehallintapalveluiden tarkoituksena oli määritellä oikeat, riskittömät kustannukset sekä yksittäisen talletusten että luottojen hinnaksi. Tasehallintapalvelut palvelivat pankkia rahoitustoimintaa koskevan lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämisessä, kassavirtojen suojaamisessa ja muussa vakavaraisuuden hallinnoinnissa sekä rahoitustuotteiden hinnoittelussa. Tasehallintapalveluihin kuuluivat hakemuksen mukaan

 1. korkoriskihallinnan ja asiakaskannattavuuslaskennan palvelut, 
 2. likviditeettipalvelut, 
 3. liikkeellelaskupalvelut,
 4. asiakasluottojen hinnoitteluun ja kiinteäkorkoisten luottojen takaisinmaksuun liittyvät palvelut sekä 
 5. luottoriskien hallintapalvelut.

Arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Lain 41 §:n mukaan veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä. Lain 42 §:n 1 momentin mukaan rahoituspalveluna pidetään

 1. takaisinmaksettavien varojen hankintaa yhteisöltä tai muuta varainhankintaa,
 2. luotonantoa ja muuta rahoituksen järjestämistä, 
 3. luotonantajan harjoittamaa luotonhallintaa, 
 4. maksuliikettä,
 5. valuutanvaihtoa,
 6. arvopaperikauppaa ja 
 7. takaustoimintaa

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan b-d alakohtien mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta seuraavat liiketoimet: b) luottojen myöntäminen ja välitys sekä luotonantajan harjoittama luottojen hallinta, c) luottotakuiden ja muiden vakuuksien välitys ja muu käsittely sekä luotonantajan harjoittama luottotakuiden hallinta sekä d) liiketoimet, mukaan lukien välitys, jotka koskevat talletus- ja käyttötilejä, maksuja, tilisiirtoja, saamisia, shekkejä ja muita siirrettäviä asiakirjoja, lukuun ottamatta saamisten perimisiä.

Hakemuksessa kuvattuja tasehallintapalveluja ei pidetty olennaisena, erityisenä ja erillisenä osana myytävää rahoituspalvelua vaan rahoituspalvelua tukevina asiantuntijapalveluina. Kyseisten palveluiden myynti ei siten ollut vapautettu arvonlisäverosta arvonlisäverolain tai -direktiivin nojalla. Ennakkoratkaisu ajalle 16.11.2011-31.12.2012.

Arvolisäverolaki 1 §, 41 § ja 42 §
Euroopan neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 135 artikla 1 kohta b-d alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-2/95 (Sparekassernes Datacenter) antama tuomio

KHO 5.10.12 T 2664 (ei muutosta)