KVL:2011/14

Antopäivä
2.3.2011
Diaarinumero
A73/8210/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, liiketoimintasiirto, kiinteistöjen vuokraustoiminta

Kiinteistöjen vuokraamista harjoittava A Oy aikoi siirtää yhden liikekiinteistökokonaisuutensa perustettavalle yhtiölle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n säännösten mukaisesti. A Oy:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaisesti. Kun otettiin huomioon tuloverolain 28 §, jossa ei viitata liiketoimintasiirtoa koskeviin säännöksiin, hakemuksessa tarkoitettuun järjestelyyn ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2011-2013.

Tuloverolaki 28 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d § 1 momentti
KHO 2012:24 Vuosikirja (kumottu)