KVL:2011/9

Antopäivä
23.2.2011
Diaarinumero
A67/8210/2010
elinkeinotulon verotus, yhteismetsä, osakaskiinteistön tulolähde, tulon veronalaisuus

A Oy aikoi perustaa kiinteistönmuodostamislain 10 luvussa tarkoitetulla tavalla yhteismetsän. Yhteismetsään liitettävät kiinteistöt kuuluivat A Oy:n elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Kiinteistön liittämistä yhteismetsään ei pidetä kiinteistön luovutuksena eikä liityttäessä siten tapahdu omistajanvaihdosta. Kun otettiin huomioon yhteismetsän osakaskiinteistöjen liittyminen A Oy:n liiketoimintaan, osakaskiinteistöjen katsottiin yhteismetsän perustamisen jälkeen kuuluvan edelleen yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Tuloverolain 18 § sisältää yleisen säännöksen yhteisetuuden ja sen osakkaan verotuksesta. Mainitun lainkohdan 2 momentin säännöksen oli katsottava soveltuvan myös silloin, kun yhteismetsän osakaskiinteistö kuuluu osakkaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tuloverolain 18 §:n 2 momentin mukaan A Oy:n veronalaisena tulona ei pidetty yhtiön saamaa osuutta yhteismetsän tulosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja 2012.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 53 §
Tuloverolaki 18 § 2 mom.
LAINVOIMAINEN