KVL:2011/22

Antopäivä
30.3.2011
Diaarinumero
A18/8210/2011
henkilökohtaisen tulon verotus, yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys, lainvoimainen tuomio

Käräjäoikeus oli kesäkuussa 2008 antamallaan tuomiolla velvoittanut A:n entisen työnantajan X Oy:n maksamaan A:lle yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5 000 euroa, koska X Oy oli kohdistanut vastatoimia A:han hänen tukiessaan yhdenvertaisuuslain rikkomiseksi arvioidun menettelyn selvittämistä yrityksessä. Hovioikeus oli pysyttänyt käräjäoikeuden päätöksen tältä osin.

Yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvitysseuraamuksen tarkoituksena on korvata sitä kärsimystä, jota lainvastaisen menettelyn voidaan arvioida aiheuttaneen. Kun kysymys oli tuomioistuimen määräämästä hyvityksestä, jota A ei saanut tulon sijaan tai muutoin korvaukseksi tulojen tai elatuksen vähentymisestä, hyvitystä pidettiin tuloverolain 78 §:ssä tarkoitettuna vahingonkorvaukseen rinnastettavana korvauksena, joka ei ole veronalaista tuloa. Ennakkoratkaisu vuodelle 2010.

Tuloverolaki 78 §
LAINVOIMAINEN