KVL:2011/7

Antopäivä
16.2.2011
Diaarinumero
A9/8210/2011
elinkeinotulon verottaminen, pankkitoiminta, yritysrahoitus, saamisten menetys

Yritysrahoitusta harjoittava A-pankki oli myöntänyt tavanomaisia yritysluottoja B Oy:lle ja tämän kokonaan omistamalle operatiivista toimintaa harjoittavalle C Oy:lle, joka oli joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. B Oy:n toiminnan turvaamiseksi oli suoritettu rahoitusjärjestely, jonka yhteydessä A-pankki oli hankkinut velkojensa turvaamiseksi B Oy:n osakkeita. A-pankin omistusosuus B Oy:ssä saattaisi hakemuksen mukaan nousta yli kymmenen prosentin.

Kun otettiin huomioon, että muun pankkitoiminnan ohessa yrityspankkitoimintaa harjoittavan A-pankin B Oy:lle myöntämät luotot olivat olleet muihin vastaaviin asiakassuhteisiin rinnastettavaa yritysrahoitusta, ei kyseisiä pankin saamisia B Oy:ltä voitu näissä olosuhteissa pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdassa tarkoitettuina saamisina. Näin ollen A-pankin B Oy:lle antamien luottojen mahdolliset lopullisiksi todetut arvonalenemiset olivat A-pankin verotuksessa vähennyskelpoisia menetyksiä vaikka A-pankki tulisi omistamaan vähintään 10 prosenttia B Oy:n osakepääomasta. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja 2012.


Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § ja 16 § 7 mom
KHO 10.1.2012 T 7 (ei muutosta)