KVL:2012/16

Antopäivä
14.3.2012
Diaarinumero
A95/8210/2011
kansainvälinen verotus, kansainvälisen verosopimuksen soveltaminen, rojalti

Yhtiö suunnitteli perustavansa Intiaan tytäryhtiön, jonka kanssa se solmisi lisenssisopimuksen. Lisenssisopimuksen perusteella tytäryhtiö saisi rinnakkaisen ja rajoitetun oikeuden määrätä sopimukseen kuuluvista tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksista. Tytäryhtiöllä olisi lisenssisopimuksen perusteella oikeus valmistaa tietokoneohjelmistoista uusia kappaleita, muokata ja kehittää niitä sekä myydä niitä asiakkailleen. Solmittavalla lisenssisopimuksella tytäryhtiölle myönnettäisiin lisenssi yhtiön patentteihin, patenttihakemuksiin ja tietotaitoon. Tytäryhtiö hyväksyisi itse tilaukset ja määrittelisi hinnan loppuasiakkaalle. Tietokoneohjelmistot olisi konfiguroitava erikseen jokaisen asiakkaan järjestelmiin sopiviksi. Tämän työn tekisi pääasiassa tytäryhtiön henkilöstö. Intialaisen tytäryhtiön ohjelmistoräätälöinnistä mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet kuuluisivat tytäryhtiölle. Tytäryhtiö tarjoaisi lisäksi asiakkailleen tietokoneohjelmistoihin liittyviä käyttöönotto- ja tukipalveluita sekä koulutusta ja konsultointia.

Lisenssisopimuksessa sovittaisiin edellä olevan lisäksi yhtiön tytäryhtiölle tarjoamista tukipalveluista ja välittömästi lisenssin hyödyntämiseen liittyvistä palveluista, joiden osuus kokonaissopimuksesta olisi hyvin vähäinen. Koska nämä palvelut olisivat oheispalveluja, joiden tarkoituksena olisi tukea myönnettyjen lisenssien hyödyntämistä, niiden katsottiin liittyvän olennaisena osana lisensointisopimukseen.

Hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa sopimuksen katsottiin koskevan tekijänoikeuden osittaisluovutusta. Yhtiön saamia suorituksia oli pidettävä verosopimuksen 12 artiklassa tarkoitettuna rojaltitulona. Intiassa pidätetty lähdevero oli hyvitettävä Suomessa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain mukaisesti. Ennakkoratkaisu vuosille 2011-2012.

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1 §

Sopimus Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (SopS 57-58/2010) 12 artikla.

Lainvoimainen