KVL:2001/55

Antopäivä
30.5.2001
Diaarinumero
271/80/2001
henkilökohtaisen tulon verotus, ulkomaantyötulo, kuuden kuukauden sääntö, työsuhdeoptio, vanhuuseläkkeelle jäämisen vaikutus optiotodistusten käyttämisestä saadun veronalaisen edun laskemiseen

A muutti vuonna 1995 Suomesta Yhdysvaltoihin, jossa hän toimi kahden sikäläisen yhtiön toimitusjohtajana eläkkeelle jäämiseensä saakka kevääseen 2001. Yhtiöt kuuluivat tuolloin konserniin, jonka suomalaisen emoyhtiön X Oy:n palveluksessa A oli ollut Suomessa. X Oy oli ottanut vuonna 1997 optiolainan, joka tarjottiin konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden merkittäväksi osana johdon kannustusjärjestelmää. A oli ostanut tuolloin optiolaina 1997 velkakirjoja, joihin liittyi kuhunkin optiotodistuksia. Velkakirjat oli merkitty kirjaimilla A, B tai C, ja ne oikeuttivat merkitsemään X Oy:n osakkeita määrättyyn hintaan. A oli käyttänyt velkakirjaan A liittyvät optio-oikeudet asuessaan Yhdysvalloissa. Hän aikoi käyttää loput optio- oikeutensa jäätyään eläkkeelle keväällä 2001 ja palattuaan Suomeen. Koska A:n ulkomaantyöskentely oli alkanut ennen vuotta 1996, hänen vuonna 2001 saamaansa ulkomaantyötuloon sovellettiin vuonna 1995 voimassa ollutta tuloverolain 77 §:ää (1535/1992). A:n saaman optio-oikeuden katsottiin olevan osa A:n kokonaispalkkaa ja siten ansiotuloa. Työsuhdeoption käyttämisestä syntyvä etu liittyi kokonaisuudessaan A:n Yhdysvalloissa tekemään työhön, kun myös otettiin huomioon se seikka, että A jäi heti ulkomaantyöskentelyn päätyttyä vanhuuseläkkeelle. B- ja C-velkakirjoihin liittyvien optio-oikeuksien käytöstä syntyvä etu oli siten verovapaata tuloa Suomessa.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2001.

Tuloverolaki 77 § 1 mom (1535/1992)
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1166/2000)
LAINVOIMAINEN