KVL:2001/112

Antopäivä
19.12.2001
Diaarinumero
1604/80/2001
arvonlisäverotus, palvelun myynti suomessa, satamassa tapahtuva varastointipalvelu, lastin siirtopalvelu satamassa olevaan varastoon, tavaran kuljetukseen liittyvä palvelu, yhteisökuljetukseen liittyvä palvelu, aluksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten suoritettava palvelu

Yhtiö tuotti tavaroiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen liittyviä palveluja. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tuonti-, vienti- ja transitotavaroiden käsittely satamassa ja siihen liittyvät palvelut. Yhtiön myi tuontitavaroiden varastointipalvelua suomalaisille yhtiöille tai vaihtoehtoisesti ostajana saattoi olla toisessa jäsenvaltiossa oleva elinkeinonharjoittaja tai yhteisön ulkopuolinen yritys. Kun selluloosa, hiili tai muu sellainen tavara tuli satamaan, yhtiö hoiti lastin purkamisen aluksesta, yhtiö tai sen alihankkija siirsi lastin tämän jälkeen satama-alueella olevaan varastoon. Asiakas haki lastia varastosta suurissa tai pienemmissä erissä tarpeensa mukaan.

Yhtiön veloitti asiakasta satama-alueella suoritetuista lastin käsittelyyn liittyvistä työsuorituksista siitä alkaen, kun alus saapui satamaan aina siihen asti, kun lasti lähti satamassa olevasta varastosta. Tavaran varastointiaika satamassa vaihteli tuontierän suuruudesta riippuen kahdesta viikosta useampaan kuukauteen. Keskimääräinen varastointiaika oli kuukausi. Kokonaispalveluhintaan sisältyi aina 1-2 viikon varastointi. Lisävarastointiaika perittiin erikseen riippuen varastointiajan pituudesta.

Keskimäärin kuukauden pituinen satamassa tapahtuva tavaran varastointi ei ollut tavaran kuljetukseen kolmansista maista liittyvä palvelu eikä arvonlisäverolain 67a §:ssä tarkoitettu yhteisökuljetukseen liittyvä palvelu, vaan itsenäinen palvelu, joka arvonlisäverolain 64 §:n mukaan oli myyty Suomessa. Varastointi ei myöskään ollut lain 71 §:n 3 kohdassa tarkoitettu aluksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten suoritettava palvelu. Tämän varastointipalvelun myynnistä oli siten suorittava arvonlisäveroa. Veroa ei kuitenkaan ollut suoritettava palvelun myynnistä lain 71 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, mikäli palvelun arvosta oli suoritettava veroa tavaran maahantuonnin yhteydessä. Lastin siirtopalvelu satamassa aluksesta satama-alueella olevaan varastoon oli tavaran kuljetukseen liittyvä palvelu, joka oli lain 67 §:n 2 kohdan mukaan myyty Suomessa. Yhteisökuljetukseen liittyvä siirtopalvelu, jonka ostaja käytti ostossa jossakin jäsenvaltiossa annettua arvonlisäverotunnistetta, oli kuitenkin lain 67a §:n mukaan myyty Suomessa vain jos kyseinen tunniste oli annettu Suomessa. Hakemuksessa tarkoitettu Suomessa myyty siirtopalvelu oli lain 71 §:n 3 kohdassa tarkoitettu aluksen lastin välittömiä tarpeita varten suoritettu palvelu. Yhtiön ei siten ollut suoritettava veroa tämän palvelun myynnistä. Koska hakemuksessa tarkoitetusta siirtopalvelusta ei ollut suoritettava veroa, yhtiöllä ei ollut oikeutta tehdä vähennystä alihankkijoilta tapahtuvista siirtopalvelun ostoista.
Ennakkoratkaisu ajalle 19.12.2001-31.12.2002.

Arvonlisäverolaki 1 §, 18 §, 64 §, 66 §, 67 §, 67a §, 71 §, 91 § ja 102 §
LAINVOIMAINEN