KVL:2001/45

Antopäivä
9.5.2001
Diaarinumero
3279/80/2000
arvonlisävero, veron peruste, myynnin oikaisuerä, alennus, bonusjärjestelmä, vähittäiskauppa, käyttämättömät bonussetelit

Vähittäiskaupan asiakkailleen bonusseteleinä antamat alennukset olivat arvonlisäverolain 78 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja ostajalle annettuja alennuksia. Vähittäiskaupalla oli siten oikeus vähentää arvonlisäverollisen myynnin perusteesta toimipaikkansa myynnin perusteella annetut, bonusjärjestelmään kuuluvat hyvitykset. Jos asiakas ei kuitenkaan käyttänyt saamiaan bonusseteleitä tai käytti vain osan niistä, vähennysoikeus syntyi vain toteutuneen käytön osalta.
Ennakkoratkaisu ajalle 9.5.2001 - 31.12.2001.

Arvonlisäverolaki 73 § (1486/1994 ja 78 § 1 mom
LAINVOIMAINEN