KVL:1999/47

Antopäivä
19.4.1999
Diaarinumero
271/80/99
arvonlisävero, yritysjärjestely, liikkeen luovutus, rakentamispalvelun oma käyttö, uudisrakentaminen

S:2.20.04.05.01

Hakijan tarkoituksena oli lopettaa maatalouden harjoittaminen ja siirtyä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaiselle luopumistukieläkkeelle. Hakija aikoi luovuttaa omistamansa maatilan rakennuksineen pojalleen, joka jatkaisi hakijan harjoittamaa verollista alkutuotantoa tilalla. Hakija siirtäisi pojalleen myös karjan sekä käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Hakija oli rakentanut tilalle varastorakennuksen maatalouden käyttöön ja vähentänyt ostamistaan rakennustarvikkeista maksamansa veron. Varastorakennus siirtyisi maatilan luovutuksen yhteydessä hakijan pojalle. Kysymyksessä oli liikkeen luovutuksen yhteydessä tapahtuva tavaroiden luovutus liiketoiminnan jatkajalle. Hakijan ei ollut suoritettava veroa rakentamispalvelun oman käytön perusteella uudisrakentamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta, koska varaston rakentamisesta ei ollut aiheutunut palkkakustannuksia eikä hakija myynyt rakentamispalveluja ulkopuolisille tai harjoittanut arvonlisäverolain 31 §:ssä tarkoitettua toimintaa rakentamispalvelun valmistumisajankohtana.
Ennakkoratkaisu ajalle 19.4.1999 - 31.12.2000.

Arvonlisäverolaki_33_§
Arvonlisäverolaki_62_§
LAINVOIMAINEN