KVL:2002/5

Antopäivä
23.1.2002
Diaarinumero
3385/80/2001
henkilökohtaisen tulon verotus, rahastokorotus osuuskunnassa, korotettua osuusmaksua vastaavan osuuden luovutus

Uuden osuuskuntalain 9 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan rahastokorotus toteutetaan siten, että osuusmaksua koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan ja jakokelpoista ylijäämää siirretään jäsenen osuusmaksuun vastaavassa suhteessa kuin jäsenille voidaan jakaa ylijäämää lain ja sääntöjen mukaan. Oikeus rahastokorotukseen on sillä, joka on osuuskunnan jäsen rahastokorotuksesta päätettäessä. Osuuskunta X aikoo käyttää rahastokorotusta muuttaessaan osuusmaksut euromääräisiksi. Henkilö A on osuuskunta X:n jäsen. A:lle ei muodostunut uuden osuuskuntalain mukaisesti toteutetusta rahastokorotuksesta sellaista etua, joka olisi välittömästi otettava huomioon hänen verotuksessaan. Etu otetaan huomioon A:n verotuksessa vasta korotettua osuusmaksua palautettaessa tai siirrettäessä. Osuusmaksun palautukseen tai siirtoon sovelletaan verotuksessa tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Korotettua osuusmaksua vastaavan osuuden on katsottava olleen hakijan omistuksessa siitä ajankohdasta lähtien, kun hän hankki alkuperäisen osuuden. Osuuden luovutuksesta saatava voitto on sen verovuoden tuloa, jona luovutus on tapahtunut.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Tuloverolaki 32 §, 45 § 1 mom, 46 § 1 mom ja 110 § 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 10.10.02 T 2478