KVL:2000/105

Antopäivä
11.10.2000
Diaarinumero
1014/80/2000
arvonlisävero, verollinen liiketoiminta, verollinen myynti, vähennettävä vero, urheilutoiminta, vahingonkorvaus, ilmaisliput

S:2.20.04.02

2.20.04.07

2.20.11.01

Yhtiö harjoitti jääkiekkotoimintaa arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Yhtiön ei ollut suoritettava veroa saamastaan pelaajan sopimusrikkomuksesta johtuvasta, vahingonkorvauslain tai työsopimuslain perusteella määräytyvästä vahingonkorvauksesta. Yhtiöllä oli oikeus vähentää tätä toimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyneet arvonlisäverot. Yhtiöllä ei ollut oikeutta vähentää hankintoihin sisältyviä arvonlisäveroja silloin, kun ne liittyivät välittömästi verottomaan urheiluesityksen (play off ottelu) myyntiin SM-liigalle. Yhtiö voi luovuttaa 25-115 markan arvoisia pääsylippuja markkinointitarkoituksessa itse järjestämiinsä otteluihin ilman arvonlisäveroseuraamuksia, koska kysymyksessä oli tällöin tavaranäytteeseen tai tavanomaiseen mainoslahjaan rinnastettavan palvelun luovutuksesta.
Ennakkoratkaisu ajalle 11.10.2000-31.12.2001.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_22_§_2_kohta
Arvonlisäverolaki _25_§
Arvonlisäverolaki_45_§
Arvonlisäverolaki_68_§
Arvonlisäverolaki_102_§
OSITTAIN MUUTETTU KHO 3.1.02 T 4