KVL:1999/16

Antopäivä
15.2.1999
Diaarinumero
3477/80/98
arvonlisävero, veron peruste, rakentamispalvelun oma käyttö, perustajarakentaminen, työyhteenliittymä

S:2.20.04.05.01

Työyhteenliittymän jäseninä oli kaksi rakennusalan osakeyhtiötä. Työyhteenliittymä oli solminut kiinteistöosakeyhtiön kanssa urakkasopimuksen asuintalon rakentamisesta kiinteistöosakeyhtiön omistamalle tontille. Työyhteenliittymän jäseninä olleet osakeyhtiöt omistivat kumpikin puolet kiinteistöosakeyhtiön osakkeista. Kiinteistöosakeyhtiö oli niin sanottu tavallinen kiinteistöyhtiö. Vaikka työyhteenliittymä oli yhtymänä itsenäinen arvonlisäverovelvollinen, se ei ollut itsenäinen oikeushenkilö. Määräysvalta työyhteenliittymässä oli sen jäsenillä, jotka myös vastasivat työyhteenliittymän nimissä tehdyistä oikeustoimista. Vaikka kummallakaan työyhteenliittymän jäsenellä ei ollut yksin osake-enemmistöä kiinteistöosakeyhtiössä, jäsenet omistivat yhdessä koko kiinteistöosakeyhtiön osakekannan. Katsottiin, että työyhteenliittymällä oli urakkasopimusta tehtäessä sellainen määräysvalta kiinteistöosakeyhtiössä kuin arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin 2 kohdassa edellytetään. Työyhteenliittymän oli tämän vuoksi suoritettava urakkasopimuksen perusteella saamastaan palkkiosta arvonlisäveroa rakentamispalvelun omana käyttönä.
Ennakkoratkaisu ajalle 15.2.1999-31.12.2000.

Arvonlisäverolaki_31_§_1_mom_2_kohta
LAINVOIMAINEN