KVL:2000/41

Antopäivä
12.4.2000
Diaarinumero
781/80/00
arvonlisävero, rakentamispalvelun oma käyttö, sulautuminen, yleisseuraanto

S:2.20.09

Hakijayhtiössä oli sellaista kiinteää omaisuutta, johon tehdyistä uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvistä hankinnoista oli voitu tehdä vähennys kuluvan tai sitä edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana. Yhtiö sulautettiin toiseen yhtiöön, joka jatkoi hakijayhtiön harjoittamaa verollista toimintaa. Yleisseuraantona pidettävän sulautumisen yhteydessä tapahtuneeseen liikeomaisuuden siirtoon ei sovellettu arvonlisäverolain myyntiä koskevia säännöksiä eikä siten lain 62 §:n 3 momentin säännöksiä. Myöskään 33 §:n säännökset eivät tulleet sovellettaviksi, kun kiinteistöjen käyttötarkoitus ei muuttunut.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_33_§
Arvonlisäverolaki_62_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_62_§_3_mom
LAINVOIMAINEN