KVL:1999/161

Antopäivä
13.12.1999
Diaarinumero
2905/80/99
arvonlisävero, vähennysoikeus, henkilöstöruokala, työpaikkaruokala

S:2.20.11.01

Yhtiön henkilöstöruokailutoimintaa harjoitti ulkopuolinen yritys. Se peri päivittäin aterioista yhtiön henkilöstöltä ravintoedun verotusarvoa vastaavan määrän ja laskutti tämän lisäksi yhtiöltä ateriasta tietyn määrän. Toisen vaihtoehdon mukaan se laskutti koko määrän suoraan yhtiöltä, joka taas peri ravintoedun raha-arvoa vastaavan määrän ruokalapalveluita käyttäviltä työntekijöiltään. Perityt korvaukset eivät yhdessä ylittäneet verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteista vahvistettua välittömien kustannusten enimmäismäärää. Yhtiön katsottiin hankkineen henkilöstöruokalapalvelut verollista liiketoimintaansa varten. Yhtiöllä oli oikeus kummassakin tilanteessa vähentää ravintolanpitäjän veloitukseen sisältynyt arvonlisävero. Äänestys 7-2.

Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_114_§
EI MUUTOSTA KHO 2.4.01 T 655 VUOSIK.