KVL:2002/3

Antopäivä
16.1.2002
Diaarinumero
3496/80/2001
veroylijäämien käyttö fuusion jälkeen, välillinen omistajanvaihdos

A Oy oli vuodesta 1995 omistanut yli puolet B Oy:n osakkeista. Vuonna 1998 A Oy:n emoyhtiöksi tuli X Ltd. Tällöin enemmistön B Oy:n osakkeista omistavassa A Oy:ssä oli tapahtunut omistajanvaihdos, jossa yli puolet sen osakkeista oli vaihtanut omistajaa. Välillisen omistajanvaihdoksen johdosta B Oy:llä ei ollut oikeutta käyttää verovuonna 1998 tai sitä aikaisemmin syntyneitä käyttämättömiä veroylijäämiä. B Oy aiottiin sulauttaa A Oy:öön vuonna 2002. Jos vastaanottava yhteisö tai sen osakkaat taikka yhteisö ja sen osakkaat yhdessä ovat sen verovuoden alusta lukien, jonka ylijäämästä on kysymys, omistaneet yli puolet sulautuvan yhteisön osakkeista, on vastaanottavalla yhtiöllä sulautumisen jälkeen oikeus käyttää sulautuvan yhtiön käyttämättömät veroylijäämät samoin edellytyksin kuin sulautuva yhtiö olisi saanut ne käyttää. Koska B Oy:llä ei ollut oikeutta käyttää verovuosina 1996 – 1998 syntyneitä veroylijäämiä, ei myöskään A Oy:llä ollut sulautumisen jälkeen oikeutta käyttää mainittuja sulautuvan yhtiön veroylijäämiä. A Oy:llä oli oikeus käyttää sulautuvalle B Oy:lle verovuonna 1999 tai sen jälkeen syntyneet käyttämättömät veroylijäämät.
Ennakkoratkaisu vuosille 2001 ja 2002.

Laki yhtiöveron hyvityksestä 8 § 2 ja 3 mom ja 10 § 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 6.11.02 T 2804 VUOSIK