KVL:1999/90

Antopäivä
14.6.1999
Diaarinumero
1219/80/99
arvonlisävero, liiketoiminta, henkilöstöruokailu, hintaan vaikuttava tuki, verovelvollisuusryhmä, vähennysoikeus

S:2.20.04

S:2.20.09.01.03

S:2.20.03.12

S:2.20.11.01

Hakija oli vakuutuspalveluja tarjoavan konsernin emoyhtiö, joka järjesti henkilöstöruokailun samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöille. Konserniyhtiöt kuuluivat samaan verovelvollisuusryhmään. Hakija oli vuokrannut ruokalatilat ja antanut ne veloituksetta henkilöstöravintolaa ylläpitävän yhtiön X:n käyttöön. Hakijan ja X:n välisen sopimuksen mukaan X hankki tarvittavat ruokatarvikkeet sekä huolehti omalla henkilökunnallaan ruoan valmistuksesta ja sen tarjoamisesta. Hakija kustansi ruokalatiloissa tarvittavan veden, valon, lämmön, voimavirran ja kaasun sekä hankki ravintolatoimintaan liittyvät koneet, laitteet sekä astiat. Lisäksi hakija huolehti tilojen siivouksesta. X velvoitti hakijalta ruokaloiden pidosta aiheutuneet kustannukset sekä katteena niin sanotun hoitopalkkion. Hakija peri konsernin työntekijöiltä ravintoedun verotusarvoa vastaavan määrän sekä loput aterioiden kokonaiskustannuksista kunkin työntekijän työnantajalta niin sanottuna tukiosuutena. Henkilöstöravintolaa saivat käyttää myös tilapäisesti konserniyhtiöille työskentelevät ulkopuoliset konsultit, joiden työnantajalta hakija peri aterioiden täyden arvon. Hakijan katsottiin harjoittavan verollista aterioiden myyntiä ja myyvän ateriat työntekijöille ravintoedun verotusarvoa vastaan. Hakijan muilta konserniyhtiöiltä perimät tukiosuudet olivat hintaan vaikuttavana tukena luettava veron perusteeseen. Hakijan oli suoritettava tukiosuuksista veroa verotuksen neutraalisuuden takaamiseksi siitä huolimatta, että tukiosuuden maksavat yhtiöt kuuluivat hakijan kanssa samaan verovelvollisuusryhmään. Koska hakija hankki henkilöstöravintolaan liittyvät koneet, kaluston, asiat ja energian verollista liiketoimintaansa varten, se sai vähentää näiden hyödykkeiden ostoon sisältyvän veron. Koska ruokalatiloja käytettiin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, hakijan ei ollut suoritettava niiden hoidosta kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 14.6.1999 - 31.12.2000.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_1_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_13a_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_32_§
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom_(1486/1994)
Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_102_§
MUUTETTU KHO 20.3.01 T 510 VUOSIK.