KVL:2000/76

Antopäivä
21.6.2000
Diaarinumero
807/80/00
arvonlisävero, verokanta, liikuntapalvelu, tanssiopetus, tekijänoikeus, tanssikoreografia, tilan vuokraus, tanssisali

S:2.20.10

Yhtiö antoi tanssin ohjausta asiakkaille. Tanssin ohjaus käsitti yksityistuntien ja ryhmäohjauksen antamista kilpatanssijoille sekä seuratansseja opetteleville harrastelijoille, esiintyville näyttämötaiteilijoille ja laulajille. Ohjattavien ikä, taidot ja tarpeet vaihtelivat. Ohjausta annettiin joko yhtiön käytössä olevissa omissa tiloissa, vuokratiloissa, tanssiseuran järjestämissä tiloissa tai tilaajan järjestämissä tiloissa. Ohjaukseen kuului alkuverryttely, jonka asiakkaat saattoivat tehdä myös itse jo ennen varsinaisen ohjaustunnin alkua, liikeratojen ja tanssiaskelien opettamista sekä asentojen, tanssiliikkeiden ja koko tanssin yleisvaikutelman opettamista. Koska yhtiön myymä palvelu oli erityistaitoihin perustuvan opetuksen antamista tanssia opetteleville asiakkaille ja koska tanssinopettajan henkilökohtaisilla taidoilla ja ohjauksella oli asiakkaiden kannalta oleellinen merkitys, yhtiön suorittama palvelu oli sellaista muuta kuin arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä määriteltyä koulutusta, josta yhtiön oli suoritettava veroa 22 prosenttia veron perusteesta. Yhtiö suunnitteli ja laati myös koreografioita teatterille, tanssiryhmälle, tanssiparille ja esiintyvälle taiteilijalle. Koreografian tekijänoikeudet luovutettiin esiintyjille. Yhtiön suunnittelemansa koreografian luovutuksesta saama korvaus oli sellainen tekijänoikeuden luovutuksesta tai sen perusteella saatu korvaus, josta yhtiön ei ollut suoritettava veroa. Yhtiö vuokrasi myös tanssisalia ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat olivat kilpatanssijoita, jotka käyttivät tilaa harjoitustilana, tanssiseuroja, jotka järjestivät sekä jäsenilleen että muille harjoituksia ja kilpailuja sekä tanssinopettaja tai hänen yrityksensä, jotka vuokrasivat tilan tanssinohjauksen antamista varten. Tanssisalin luovutus oli kokous-, näyttely- tai urheilutilan taikka muun sellaisen tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteista luovuttamista. Yhtiön oli tämän vuoksi suoritettava luovutuksesta veroa. Koska tanssisalin luovutusta ei ollut katsottava palveluksi, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, suoritettava vero oli 22 prosenttia veron perusteesta.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_27_§
Arvonlisäverolaki_28_§
Arvonlisäverolaki_29_§_1_mom_4_kohta
Arvonlisäverolaki_39_§
Arvonlisäverolaki_40_§
Arvonlisäverolaki_45_§_1_mom_4_kohta
Arvonlisäverolaki_84_§_(381/1996)
Arvonlisäverolaki_85a_§_(1265/1997)_1_mom_3_kohta
OSITTAIN KUMOTTU KHO 7.8.01 T 1763