KVL:1999/91

Antopäivä
14.6.1999
Diaarinumero
763/80/99
arvonlisävero, veron peruste, tuki ja avustus, yleistuki

S:2.20.09.01.03

Hakija harjoitti vihannesten viljelyä ja osallistui Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan projektiin, jonka tarkoituksena oli vihannestuotantoketjun kehittäminen. Hakija keräsi omassa tuotannossaan saamiaan tietoja ja antoi ne projektin käyttöön. Lisäksi hakija osallistui erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Projektin tuloksena saatuja tietoja hyödynnettiin vihannesten viljelyssä yleisesti eikä pelkästään projektiin osallistuvien toiminnassa. Projekti ei myöskään mitenkään muuttanut hakijan viljelytoimintaa, vaan hakija myi samalle ostajalle saman määrän tuotteita samaan hintaan kuin ennen projektiakin. Hakija ei suorittanut tai muutoin luovuttanut projektin yhteydessä viljelemiään tuotteita Euroopan sosiaalirahastolle tai sen puolesta muille projektiin osallistuville saamaansa korvausta vastaan. Hakijan projektiin osallistumisesta saama korvaus ei myöskään määräytynyt hakijan myymien tuotteiden myyntihinnan tai myydyn määrän perusteella eikä korvaus toisaalta vaikuttanut hakijan myymien tuotteiden hintaan hintaa alentavasti. Hakijan ei tämän vuoksi ollut luettava saamaansa korvausta veron perusteeseen.
Ennakkoratkaisu ajalle 14.6.1993 - 31.12.2000.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom_(1486/1994)
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom_(1486/1994)
LAINVOIMAINEN