KVL:2000/20

Antopäivä
8.3.2000
Diaarinumero
3125/80/99
arvonlisävero, vähennettävä vero, verollista liiketoimintaa varten, kiinteistönluovutus, rakentamispalvelun oma käyttö, asiantuntijapalvelu, oikeudellinen palvelu, vähennysoikeus

S:2.20.11.1

Yhtiö oli hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. Se oli hankkinut kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyviä verollisia palveluita. Koska kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynti oli verotonta ja koska hakemuksessa mainitut palvelut olivat suoraan ja välittömästi liittyneet tähän verottomaan toimintaan, näitä palveluja ei ollut hankittu yhtiön verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi. Merkitystä ei myöskään ollut sillä, oliko yhtiön näihin kiinteistöluovutuksiin liittyen mahdollisesti suoritettava arvonlisäverolain 33 §:n nojalla veroa aikoinaan tehdyn vähennyksen oikaisemiseksi. Yhtiöllä ei ollut kummassakaan tapauksessa oikeutta vähentää näihin ostoihin sisältyneitä arvonlisäveroja.

Arvonlisäverolaki_27_§
Arvonlisäverolaki_33_§
Arvonlisäverolaki_102_§
MUUTETTU KHO 1.10.01 T 2344 VUOSIK.