KVL:1998/148

Antopäivä
26.10.1998
Diaarinumero
120/80/98
arvonlisävero, yritysjärjestely, liikkeen luovutus, maatalouden harjoittaja

S:2.20.05.11

Hakija aikoi lopettaa maatalouden harjoittamisen ja siirtyä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaiselle luopumiseläkkeelle. Hakija aikoi vuokrata omistamansa pellot ja rakennukset naapuriviljelijälle kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi hakija aikoi vuokrata tai vaihtoehtoisesti myydä maatalouden koneet ja kaluston samalle naapuriviljelijälle tämän verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi. Hakija oli jo aikaisemmin luovuttanut kasvattamansa siat teuraaksi. Hänellä ei myöskään ollut luovutushetkellä vaihto-omaisuutta. Keskusverolautakunta katsoi, että mikäli hakija peltojen ja rakennusten vuokrauksen yhteydessä myi maatalouden koneet ja kaluston samalle luovutuksensaajalle, kysymyksessä oli sellainen arvonlisäverolain 62 §:n mukainen liikkeen tai sen osan luovutus, jonka yhteydessä myydyistä koneista ja kalustosta ei ollut maksettava arvonlisäveroa. Koneiden ja kaluston vuokraus ei vielä riittänyt kyseisen lainkohdan mukaiseksi yritysjärjestelyksi.
Ennakkoratkaisu ajalle 26.10.1998 - 31.12.1999. Äänestys 6-3.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_62_§
KUMOTTU KHO 14.4.99 T 739