KVL:1998/84

Antopäivä
18.5.1998
Diaarinumero
555/80/98
arvonlisäverotus, veron peruste, esitystuki, tappiontakuutuki

S:2.20.09

S:2.20.09.01.03

Hakijayhtiö oli elokuvia levittävä yritys, jonka tulot muodostuivat elokuvateattereiden maksamista korvauksista elokuvien esitysoikeuksista. Korvaus oli sovittu prosenttiosuus elokuvan pääsylipputuloista. Toiminnasta suoritettiin arvonlisäveroa. Yleishyödyllisen säätiön tarkoitus oli edistää elokuvien esittämistä ja saatavuutta Suomessa. Säätiö jakoi elokuvateatteritoiminnalle esitystukea, joka kanavoitiin hakijayhtiön kautta elokuvateattereille. Esitystuki toimi tappiontakuutukena, jolla pyrittiin takaamaan elokuvateatterille tietty minimituotto. Esitystuki ei määräytynyt myytyjen palvelujen hinnan tai määrän perusteella eikä sen tarkoituksena ollut palvelun myyntihinnan alentaminen. Kyseseessä oli elokuvatoiminnan yleisten edellytysten parantamiseksi annettu avustus, jota ei ollut luettava veron perusteeseen.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1998 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom
LAINVOIMAINEN