KVL:1998/8

Antopäivä
26.1.1998
Diaarinumero
2256/80/97
arvonlisävero, myynti liiketoiminnan muodossa, verollinen myynti, palvelun myynti, maksullinen kanta-asiakaskortti, etukortin myynti, oikeudesta maksettu vastike

S:2.20

S:2.20.02

S:2.20.04.02

S:2.20.09.02.02

Hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittava A Oy kuului A Hotellit -markkinointiketjuun. Markkinointiketjuun kuuluvat hotellit markkinoivat tuotteitaan asiakkaille muun ohessa tarjoamalla kanta-asiakaskorttia. Kanta- asiakaskortti oli maksullinen ja sillä asiakas sai käytön mukaan annettavia paljousalennuksia sekä jokaisen käytön yhteydessä käyttäjälle annettavia henkilökohtaisia etuisuuksia. Henkilökohtaiset etuisuudet olivat joko veloituksettomia palveluita tai alennetulla hinnalla saatavia maksullisia palveluita. Etukortin hinta oli 200 mk ensimmäisenä vuonna ja uusittaessa 150 mk. Kortin käytölle ei ollut asetettu määrällisiä rajoituksia. A Oy:n katsottiin harjoittavan etukortin myyntiä liiketoiminnan muodossa. Ostaessaan etukortin asiakas osti oikeuden hankkia A Oy:n ja A Hotellit -markkinointiketjun palveluita alennettuun hintaan. Arvonlisäverolaissa palveluilla tarkoitetaan myös erilaisia oikeuksia. Etukortilla hankittavia oikeuksia pidettiin siten ALV 17 §:ssä tarkoitettuna palveluna. Asiakkaan etukortista maksama hinta oli sanotusta oikeudesta maksettua vastiketta. A Oy:n katsottiin siten myyvän verollisen palvelun vastiketta vastaan.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.-31-12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
LAINVOIMAINEN