KVL:1998/73

Antopäivä
11.5.1998
Diaarinumero
554/80/98
arvonlisäverotus, tarjoilu henkilökunnalle, palvelun myynti, oman käytön verotus

S:2.20.04.01

S:20.04.05

Liiketoimintaa harjoittava yritys piti henkilökuntaruokalaa, jossa yhtiön työntekijöillä oli oikeus ruokailla työpäivinä. Yhtiö peri henkilökuntalounaasta 23,50 markkaa eli hinnan, joka vastasi Verohallituksen ennakonpidätystä varten vahvistaman ravintoedun raha-avoa vuonna 1998. Lounastarjoilun järjestämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset lounasta kohden arvioitiin 29,70 markaksi. Välillisten kustannusten oletettiin vastaavan Verohallituksen 19.12.1997 antaman ohjeen 3841/40/97 mukaista määrää, eli 22 prosenttia välittömistä kustannuksista. Koska toimintaa harjoitettiin liiketoiminnan muodossa eikä kyseessä ollut käypää arvoa huomattavasti alempaa vastiketta vastaan tapahtuva toiminta, hakijayhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa henkilökunnalle luovutetuista tarjoilupalveluista palvelun myyntiä koskevien säännösten mukaisesti. Kyseessä ei ollut siten palvelun oma käyttö.
Ennakkoratkaisu ajalle 11.5.1998 - 31.12.1998. Äänestys 4-4.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_22_§_1_mom_4_kohta
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_84_§
EI MUUTOSTA KHO 5.2.99 T 185 VUOSIK.