KVL:1997/188

Antopäivä
29.9.1997
Diaarinumero
510/80/97
arvonlisäverotus, arvopaperi, liikkeeseenlaskupalvelu, palkkio

S:2.20

Hakijayhtiö oli sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys. Sen toimialana oli tarjota yritysten rahoitukseen liittyvää palvelua, harjoittaa yrityskauppojen välitystoimintaan liittyvää konsultointia ja muuta siihen liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö toimi myös yritysasiakkaiden osakkeiden liikkeellelaskun järjestäjänä. Se peri tuotteen rakentamiseksi kuvaamistaan palveluista erikseen määritellyn arvonlisäverollisen konsulttipalkkion. Hakemuksessa tarkoitettu arvopaperien liikkeellelaskupalvelu koostui emission teknisestä toteutuksesta, yhteydenpidosta tarvittaviin virallistahoihin sekä toimista, joiden avulla tuote myytiin sijoittajille. Yhtiö peri korvauksena tästä palvelusta liikkeelle laskettujen arvopapereiden arvosta sovitun prosentin mukaan laskettavan palkkion. Katsottiin, että toimenpiteet muodostivat palvelukokonaisuuden, jota oli pidettävä itsenäisenä palveluna, eikä osaksikaan verottomana rahoituspalveluna. Hakijayhtiön oli siten suoritettava arvonlisäveroa arvopapereiden liikkeeseen laskun toteuttamisesta saamistaan, yhteenlaskettujen merkintähintojen perusteella määräytyvästä palkkiosta.
Ennakkotieto ajalle 29.9.1997 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§
EI MUUTOSTA KHO 23.12.98 T 2943 VUOSIK.