KVL:1997/239

Antopäivä
15.12.1997
Diaarinumero
3171/80/97
arvonlisävero, myynti liiketoiminnan muodossa, rahoituspalvelu, osamaksukauppa, omistuksenpidätysehto, tavaran takaisinotto, takaisin otetun tavaran myynti

S:2.20.02

S:2.20.04.01

S:2.20.05.05

Rahoitusyhtiö A Oy harjoitti yritysteninvestointirahoitusta. Sen toimialaan kuului mm.osamaksukaupan rahoitus. Osamaksukaupassa koneen tailaitteen myyjä pidätti omistusoikeuden myytyynlaitteeseen, kunnes kauppahinta oli kokonaisuudessaanmaksettu. Osamaksusopimuksen solmimisen yhteydessätavaran myyjä siirsi osamaksusopimuksen A Oy:lle. A Oytilitti rahoitettavan kauppahinnan osan tavaran myyjälleomalla palkkiollaan vähennettynä. Siirron jälkeenmaksamatta olevat osamaksuerät siirtyivät A Oy:nsaataviksi. A Oy peri saatavat omaan lukuunsa. Sopimuksensiirron yhteydessä tavaran omistuksenpidätysehto siirtyiA Oy:lle. Jos osamaksusopimus ostajan maksuhäiriön vuoksi irtisanotaan ja esine otetaan takaisin, tavaran ostaja tilittää veron esineelle tilityksessä määritellystä takaisinottoarvosta. Arvonlisäverotuksessa ostajan katsotaan myyvän esineen takaisin A Oy:lle. Takaisinotetun tavaran myyntitoiminta liittyy A Oy:n harjoittamaan varsinaiseen liiketoimintaan. Takaisinotetun tavaran myynnissä A Oy toimii tavaran myyjänä kilpailutilanteessa muiden vastaavia tavaroita myyvien elinkeinonharjoittajien kanssa, joten tavaroiden myynnin on katsottava tapahtuvan liiketoiminnan muodossa. Näin ollen A Oy:n on suoritettava takaisinotettujen tavaroiden myynnistä arvonlisäveroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.12.1997 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§
EI MUUTOSTA KHO 15.9.98 T 1858 VUOSIK.