KVL:1997/233

Antopäivä
8.12.1997
Diaarinumero
1351/80/97
arvonlisävero, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, kiinteistöyhtiön osakas, osakkaan yleiskulut, vähennettävä vero, tyhjät tilat

S:2.20.03.14.01

S:2.20.04.02.02

S:2.20.05.01

S:2.20.11.101

S:2.20.11.07

Kiinteistösijoitusyhtiö X Oy omisti 7 keskinäisen kiinteistöyhtiön osakekannat ja lisäksi yhdestä kiinteistöyhtiöstä vähemmistöosuuden. X Oy harjoitti kiinteistösijoitustoimintaa ja sen liikevaihto muodostui pelkästään vuokratuloista. Kaikki X Oy:n omistamat ja hallitsemat tilat olivat toimisto- tai liiketiloiksi tarkoitettuja. Kaikki X Oy:n omistamat kiinteistöyhtiöt olivat hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi. X Oy:n tarkoituksena oli vuokrata kaikki hallitsemansa tilat verovelvollisten yritysten käyttöön. Osa X Oy:n hallitsemista tiloista oli eri syistä tilapäisesti tyhjillään. Yksi X Oy:n hallitsemista tiloista oli vuokrattu pankille tämän verottomaan käyttöön. X Oy:n vuokraustoiminnan juokseviin yleiskuluihin liittyvät verolliset ostot, jotka kohdistetaan sellaisiin tiloihin, jotka ovat olleet tyhjillään niiden tullessa X Oy:n haltuun tai jotka ovat olleet verottomassa käytössä ennen niiden jäämistä tyhjilleen, liittyvät X Oy:n verolliseen vuokraustoimintaan siitä alkaen, kun X Oy esittää selvityksen tilojen käytöstä vähennykseen oikeuttavassa toiminnassa. Jos selvitystä ei esitetä, tilojen katsotaan olevan verottoman toiminnan käytössä. X Oy:n vuokraustoimintaan liittyvät verolliset ostot, jotka kohdistetaan sellaisiin tiloihin, jotka ovat olleet verovelvollisen yrityksen käytössä ennen niiden jäämistä tyhjilleen, liittyvät X Oy:n verolliseen toimintaan kohtuullisen ajan verollisen käytön päätyttyä edellyttäen, että tilaa pyritään vuokraamaan verolliseen käyttöön. Jos tila on kohtuullisen ajan kuluttua edelleen tyhjillään, X Oy:n verolliset ostot liittyvät yhtiön verolliseen toimintaan uudestaan siitä alkaen kun X Oy esittää selvityksen tilojen käytöstä vähennykseen oikeuttavassa toiminnassa. Jos selvitystä ei esitetä, tilojen katsotaan kohtuullisen ajan jälkeen olevan verottoman toiminnan käytössä. Niitä vähennyksiä, jota X Oy on voinut kohtuullisen ajan kuluessa tehdä, ei tarvitse palauttaa edellyttäen, että tiloja on vakain tarkoituksin pyritty vuokraamaan uudestaan verolliseen käyttöön.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.12.1997 - 31.12.1998. Äänestys 6 -3.

Arvonlisäverolaki_28_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_30_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_30_§_2_mom_3_ja_4_kohdat
Arvonlisäverolaki_30_§_3_mom
Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_117_§
OSITTAIN MUUTETTU KHO 19.2.99 T 286 VUOSIK.