KVL:1997/171

Antopäivä
8.9.1997
Diaarinumero
698/80/97
tuloverotus, arvonlisäverotus, yleishyödyllinen yhteisö, jäsenlehden julkaiseminen, kalenterin julkaiseminen

S:2.01.03.03.01

S:2.20

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidetty Liitto r.y. julkaisi liiton lehteä, joka tuli jäsenille jäsenetuna. Lehti oli ammatillinen jäsenlehti, jota voivat tilat myös muut kuin jäsenet. Lehden levikki oli noin 3 400 - 3 500 kappaletta, josta yli puolet jaettiin jäsenille jäsenetuna. Lehteen myytiin myös ilmoitustilaa. Ilmoitustulot olivat keskimäärin 95 000 markkaa numerolta. Lehti ilmestyi 10 kertaa vuodessa. Lehti julkaisi ns. messunumeron joka toinen vuosi. Sitä ei myyty irtonumeroina. Painos oli 7 000 kappaletta, josta puolet jaettiin alan messujen yhteydessä ilmaiseksi ja toinen puoli meni normaalisti jäsenille ja tilaajille. Messunumerossa oli runsaasti ilmoituksia. Liitto r.y. julkaisi myös kerran vuodessa ilmestyvää kalenteria, jonka painos oli 5 000 kappaletta. Kalenterissa oli yli 100-sivuinen taskutieto-osa alalta. Tieto-osa käsitti tiivistettyä alan tuoteinformaatiota. Kalenteriin myytiin ilmoitustilaa. Ilmoitustulot kalenterista olivat vuonna 1996 noin 140 000 markkaa. Kalenterin myyntihinta oli 50 markkaa kappale. Sitä myytiin jäsenille ja ulkopuolisille. Alueyhdistykset saivat kalentereiden myynnistä myyntipalkkion. Liitto r.y:n julkaisemaa lehteä messunumeroineen pidettiin TVL 23 §:n 3 mom 2 kohdassa tarkoitettuna jäsenlehtenä ja kalenteria samassa lainkohdassa tarkoitettuna muuna yhteisön toimintaa palvelevana julkaisuna. Liitto r.y:n lehdestä ja kalenterista saamat tulot eivät olleet liiton veronalaista tuloa tuloverotuksessa. Liitto r.y. ei ollut arvonlisäverovelvollinen lehden ja kalenterin sekä niissä olevan ilmoitustilan myynnistä.
Verovuosi_1997. Ennakkoratkaisu ajalle 1.1. - 31.12.1997.

TVL_22_§
TVL_23_§
Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_4_§
LAINVOIMAINEN