KVL:1997/44

Antopäivä
17.2.1997
Diaarinumero
4727/80/96
arvonlisävero, eu-oikeus ja kansallinen viranomainen, vähennysoikeuden rajoitukset, henkilöauto

S:2.20

S:2.20.10

Yhtiö hankki ostamalla ja leasing-sopimuksin henkilöautoja. Työntekijöillä oli autoihin luontoisetujen laskentaperusteista annetun verohallituksen päätöksen 17 §:ssä tarkoitettu vapaa autoetu. Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisädirektiivin (77/388/ETY) 17 artiklan ja sen tulkintaa koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun H. Lennartz vastaan Finanzamt München (C-97/90) katsottiin edellyttävän arvonlisäverolaista poiketen vähennysoikeuden myöntämistä henkilöautoille siltä osin kuin niitä käytetään verollisessa liiketoiminnassa. Yhtiöllä oli oikeus vähentää henkilöautojen ostohintoihin, leasing-maksuihin ja käyttökuluihin sisältyvä vero siltä osin, kuin henkilöautoja käytettiin verollisessa liiketoiminnassa. Ennakkotieto ajalle 1.1.1997 - 31.12.1997. Äänestys 4-4.

Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_114_1_mom_5_kohta
Direktiivi_77/388/ETY_17_art_2_ja_6_kohta
Direktiivi_77/388/ETY_27_art_1_ja_5_kohta
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 18.9.98 T 1933 VUOSIK.