KVL:1995/288

Antopäivä
23.10.1995
Diaarinumero
3273/80/95
arvonlisäverotus, majoitustoiminta, veron peruste, verokanta

S:2.20

Henkilö luovutti omistajan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla vuokraamiaan, vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja mökkejä ja huoneistoja asiakkaille, veloitti näiltä korvauksen ja tilitti sen omistajalle omalla palkkiollaan vähennettynä. Hän huolehti liinavaatteista sekä tarvittaessa siivouksesta asiakkaan vaihtuessa. Henkilön katsottiin harjoittavan verollista vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen mökkien ja huoneistojen luovuttamista majoitustoimintaan käytettäväksi. Veron peruste oli asiakkaalta majoituksesta perittävä korvaus lisättynä mahdollisesti erillisinä veloitetuilla korvauksilla majoitustoimintaan tyypillisesti kuuluvasta siivoustyöstä ja vuodevaatteista ilman veron osuutta. Sovellettava verokanta oli 6 prosenttia.
Ennakkotieto ajalle 1.7.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_29_§_3_kohta
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_85_a_§_1_mom_2_kohta
EI MUUTOSTA KHO 5.9.96 T 2696 ATK-B