KVL:1996/103

Antopäivä
22.4.1996
Diaarinumero
3605/80/95
arvonlisäverotus, rakentamispalvelun oma käyttö, vähennys, suunnittelupalvelu

S:2.20

Yhtiö A tai sen omistama tytäryhtiö perusti kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön, joka hyväksyi yhtiö A:n aikaisemmin sen nimiin tekemän tonttikaupan itseään sitovana ja teki urakkasopimuksen rakentamistyöstä yhtiö B:n kanssa, joka oli yhtiö A:n tytäryhtiö. Yhtiö B:n ei katsottu myyvän rakentamispalvelua sellaiselle asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle, jossa sillä oli määräysvalta urakkasopimusta tehtäessä arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiö B:n myyntiin ei sovellettu arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin säännöstä rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamisesta. Yhtiö A sai maanomistajana vähentää ostetusta suunnittelu- ynnä muista palveluista suoritettavan veron, jos sen oli kysymyksessä olevan rakennuskohteen osalta suoritettava veroa rakentamispalvelun myynnistä. Jos yhtiö A:n oli kysymyksessä olevan rakennuskohteen osalta suoritettava veroa rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamisesta, se sai tehdä vähennyksen vain siltä osin, kuin ostettu palvelu oli luettava rakentamispalvelun oman käytön veron perusteeseen.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_31_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_76_§
Arvonlisäverolaki_102_§
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 21.3.1997 T 673 ATK