KVL:1996/104

Antopäivä
22.4.1996
Diaarinumero
859/80/96
arvonlisäverotus, alkutuottaja, veron peruste, rakennepoliittinen tuki

S:2.20

Valtioneuvoston päätöksen (760/95 ja 1184/95) perusteella maksettavia suojavyöhykkeen perustamis- ja hoitotukea, valumavesien käsittelytukea, maiseman kehittämis- ja hoitotukea, luonnon monimuotoisuuden edistämistukea, perinnebiotoopin hoitotukea, luonnonmukaisen tuotannon tukea, lannan käytön tehostamistukea, maataloustuotannon laajaperäistämistukea, sulfaattimaiden kalkitsemistukea, alkuperäisrotujen kasvattamistukea ja kokeilumäärärahaa ei rakennepolitiittisina yleistukina ollut luettava arvonlisäveron perusteeseen.
Ennakkotieto ajalle 1.1. - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom

LAINVOIMAINEN