KVL:1996/157

Antopäivä
3.6.1996
Diaarinumero
1702/80/96
arvonlisäverotus, tavaroiden ja palvelujen myynti, veroton tavara tai palvelu, ilma-alus

S:2.20

Kun pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittava yhtiö myi omistamansa ilma-aluksen rahoitusyhtiölle, joka vuokrasi sen takaisin yhtiön omaan käyttöön, ilma-aluksen katsottiin tulevan sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoitti pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä. Yhtiön ei ollut suoritettava myynnistä arvonlisäveroa. Yhtiön ei myöskään ollut suoritettava arvonlisäveroa ilma-aluksen myynnistä tai vuokrauksesta toisessa yhteisömaassa olevalle elinkeinonharjoittajalle, jos arvonlisäverolain 70 §:n 6 kohdan tai 71 §:n 4 kohdan edellytykset täyttyivät.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_70_§_6_kohta_(1767/95)
Arvonlisäverolaki_71_§_4_kohta_(1767/95)
LAINVOIMAINEN