KVL:1997/215

Antopäivä
10.11.1997
Diaarinumero
2693/80/97
arvonlisävero, palvelun myynti, immateriaalioikeudet, veroton kansainvälinen kauppa, internet-myynti, lisenssin luovutus, tietokoneohjelma

S:2.20

X Oy:n tarkoituksena oli aloittaa niin sanottujen normaali- eli massatietokoneohjelmistojen myynti internetin välityksellä muihin yhteisön jäsenvaltioihin ja yhteisön ulkopuolisiin valtioihin. Ohjelmat olivat niin sanottuja datatuotteita, jotka yhdessä matkapuhelimen ja sylitietokoneen kanssa mahdollistivat muun muassa internet-yhteyden, tiedostojen siirron ja telefaxin lähetyksen. Asiakkaalle toimitettiin internetin välityksellä ohjelmiston lisäksi ohjelman käyttöopas ja lisenssisopimus sekä postitse erillistä maksua vastaan ohjelmien vastaanottamiseen tarvittava kaapeli. Yhtiön asiakkaalle toimittama ohjelma katsottiin lisenssin luovutukseksi. Myyntiin oli sovellettava ensisijaisesti arvonlisäverolain 68 §:ää (1486/1994). Kaapelin myyntiin sovellettiin tavaran myyntiä koskevia kansainvälisen kaupan sekä yhteisökaupan säännöksiä.
Ennakkoratkaisu ajalle 10.11.1997 - 31.12.1998

ArvonlisäveroL_17_§
ArvonlisäveroL_18_§
ArvonlisäveroL_64_§_(1486/1994)
ArvonlisäveroL_68_§_(1486/1994)
LAINVOIMAINEN