KVL:1996/18

Antopäivä
25.1.1996
Diaarinumero
5797/80/95
arvonlisäverotus, palvelun myynti, maidon tuotantokiintiö

S:2.20.12.01

Maanviljelijä A omisti maatilan ja harjoitti sillä maidontuotantoa. A teki toukokuussa 1995 maidon tuotantokiintiöiden vähentämisestä maksettavista korvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (414/95) mukaisen sopimuksen maidon tuotantokiintiöstä luopumisesta ja maaseutuelinkeinopiiri maksoi hänelle sopimuksen mukaisena korvauksena 231 903 markkaa. A:n oli suoritettava arvonlisäveroa sopimuksen mukaan maksetusta korvauksesta. A:n katsottiin myyvän palvelun.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
MUUTETTU KHO 29.11.1996 T 3782 ATK-B