KVL:1995/357

Antopäivä
14.12.1995
Diaarinumero
5224/80/95
arvonlisäverotus, verokanta, elintarvike, rohdosvalmiste, erityisvalmiste

S:2.20

Yritys toi maahan ja myi kalaöljykapseleita sekä helokkiöljy- ja vitamiinivalmisteita. Tuotteet olivat erityisvalmisteita, joista säädettiin elintarvikelain alaisessa erityisvalmisteasetuksessa (349/89). Näiden tuotteiden myyntiin oli sovellettava elintarvikkeisiin sovellettavaa 17 prosentin verokantaa. Yhtiö oli hakenut helokkiöljyn ja vitamiinivalmisteen rekisteröintiä rohdosvalmisteiksi. Jos lääkelaitos rekisteröi tuotteet rohdosvalmisteiksi liittämättä rekisteröintiin ehtoa, jonka mukaan tuotetta saisi myydä vain apteekista, oli tuotteiden myyntiin sovellettava yleistä 22 prosentin arvonlisäverokantaa.
Ennakkotieto ajalle 1.1.995-31.12.1996. Äänestys 8-1.

Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_mom_1_ja_5_kohta_(1486/94)
Arvonlisäverolaki_85_§_2_mom_5_kohta_(1486/94)
Arvonlisäverolaki_222_§_7_mom_(1218/94)
Erityisvalmisteasetus_(349/89)_1_§
Elintarvikeasetus_3_§_(1297/87)
EI MUUTOSTA KHO 7.10.96 T 3119