KVL:1995/287

Antopäivä
23.10.1995
Diaarinumero
3517/80/95
arvonlisäverotus, veron peruste, vientituki, kotimarkkinatuki, teollisuusvoi, koulumaito-ohjelma, juuston yksityinen varastointi

S:2.20

Annex-tuotteille ja Non-Annex II-tuotteille maksettava vientituki oli hinnanerokorvauksena luettava veron perusteeseen. Vientituki oli kuitenkin osa arvonlisäverolain 70 §:ssä tarkoitettua myyntiä, josta ei ollut suoritettava veroa. Markkinavoille asetuksen (ETY) 570/88 perusteella maksettava tuki ja koulumaito-ohjelman asetusten (ETY) 1842/83 ja 3392/93 perusteella maksettava tuki, kun ne määräytyivät tuotemäärän perusteella ja niiden tarkoituksena oli korvata myyjälle osa tuotteen myyntihinnasta, luettiin veron perusteeseen. Juuston yksityiselle varastoinnille asetuksen 904/95 perusteella maksettavaa tukea, kun sen tarkoituksena oli poistaa juuston tuotannon ja kulutuksen kausiluontoisuuden vaihtelusta aiheutuvia häiriöitä ja se maksettiin varastoinnin aiheuttamien kiinteiden kustannusten sekä varastointi- ja rahoituskustannusten alentamiseksi, ei luettu veron perusteeseen.
Ennakkotieto ajalle 1.7.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_70_§
Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom_(1485/94)
MUUTETTU KHO 18.10.96 T 3240 ATK