KVL:1995/199

Antopäivä
22.6.1995
Diaarinumero
1311/80/95
arvonlisäverotus, alkutuottajan liikevaihto, alkutuotantoon liittyvä toiminta, vähäinen toiminta, ennakkomaksu

S:2.20

Hakija harjoitti vaimonsa kanssa taimituotantoa vuokrapellolla maisemointi-istutuksia varten. Puolisot olivat vuonna 1994 myyneet metsätilaltaan puuta, joka oli luovutettu helmikuussa 1995. Luovutettuun puutavaraan kohdistuvaa 15 000 markan ennakkomaksua, joka oli maksettu jo kalenterivuoden 1994 aikana, ei otettu huomioon laskettaessa kalenterivuoden 1995 liikevaihtoa. Puolisoiden omistaman metsäkiinteistön luovutuksesta vuonna 1995 saatava tulo otettiin huomioon kyseisen kalenterivuoden liikevaihtoa laskettaessa. Puolisoiden omistamien osakehuoneistojen vuokraamista ja osakehuoneistojen myyntiä ei pidetty sellaisena alkutuotannon harjoittamiseen liittyvänä toimintana, joka olisi tullut ottaa huomioon liikevaihtoa laskettaessa.
Ennakkotieto ajalle 1.1. - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_3_§
KUMOTTU KHO 17.9.96 T 2895 ATK-B