KVL:1996/155

Antopäivä
3.6.1996
Diaarinumero
988/80/96
arvonlisäverotus, vähennettävä vero, franchise-sopimus, vuokrasopimus, käyttöoikeussopimus, kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, kiinteistön osa, kiinteä sisustus, korjauskustannuksiin sisältyvä vero

S:2.20

AX Oy on tehnyt itsenäisten kauppiaiden kanssa franchise-sopimuksen, joka käsittää mm. sen, että franchise-saajalla on oikeus harjoittaa X-konseptin mukaista toimintaa vain sopimuksessa määritellyssä liikepaikassa. X-konsepti merkitsee sitä, että franchise-kauppias myy AX Oy:n tuotteita liikehuoneistossa, joka on varustettu AX Oy:n liiketunnuksella ja on muutoinkin AX Oy:n omien myymälöiden kanssa yhdenmukainen. Ts. ulospäin franchise-kauppias toimii samoin kuin AX Oy:n omat vähittäismyyntipisteet. AX Oy:n ja franchise-saajan välillä solmitaan myös vuokrasopimus, jossa todetaan, että vuokrasopimus liittyy osapuolten tekemään franchise-sopimukseen. Vuokrasopimuksen mukaan franchise-saajalla on oikeus käyttää vuokrakohdetta vain franchise-toiminnassa eikä hänellä ole oikeutta vuokrata edelleen tai siirtää vuokraoikeutta vuokrakohteeseen tai osaan siitä. Lisäksi osapuolet solmivat käyttöoikeussopimuksen, jossa todetaan sen liittyvän franchise-sopimukseen ja jonka mukaan franchise-saaja maksaa käyttöoikeudesta kertasuorituksen, jota ei palauteta. Käyttöoikeussopimuksessa todetaan erikseen, että käyttömaksuun sisältyy liikehuoneiston muutos- ja parannustöiden kustannusten osuutta tietty markkamäärä. AX Oy tekee franchise-sopimukseen perustuen franchise-kauppiaille vuokrattavissa liiketiloissa muutostöitä, jotka käsittävät samanlaisen kalustuksen ja somistuksen sekä samanlaisten ikkunateippausten ja valomainosten lisäksi sen, että liiketila on siisti. Liikehuoneiston muutostöiden, jotka eivät sisällä liiketilan kaustustusta ja somistusta eikä valomainoksia, katsottiin kohdistuvan liiketilan kiinteään sisutukseen siten, että niitä pidettiin kiinteistön osaan kohdistuvina muutostöinä. Näin ollen AX Oy sai vähentää muutostöistä aiheutuviin ostoihin sisältyvän arvonlisäveron, jos AX Oy on vuokrannut liiketilan verollisena. Jos AX Oy on vuokrannut liiketilan verottomana, yhtiö ei saa vähentää muutostöistä aiheutuviin ostoihin sisältyvää veroa.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997. Äänestys 5 - 3.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_27_§
Arvonlisäverolaki_28_§
Arvonlisäverolaki_30_§
Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom
LAINVOIMAINEN