KVL:1995/286

Antopäivä
23.10.1995
Diaarinumero
3014/80/95
arvonlisäverotus, veron peruste, sanomalehti, jakeluvastuutuki

S:2.20

Yhtiölle maksettiin ns. jakeluvastuutukea liikenneministeriön ohjeen mukaisesti sanomalehtien kuntakohtaisen levikin perusteella. Tukea ei myönnetty suurlevikkisimmän lehden osalta. Jakeluvastuutukea myönnettiin sanomalehden jakelusta julkaisijalle aiheutuvien kustannusten alentamiseksi ja tuki laskettiin jaettavien lehtien kappalemäärän perusteella. Jakeluvastuutuki ei ollut yleistuki vaan suoraan jakelupalvelun hintaan liittyvä tuki, joka oli luettava veron perusteeseen. Yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa tuen osalta.
Ennakkotieto ajalle 1.7.1995-31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom_(1486/94)
LAINVOIMAINEN