KVL:1995/173

Antopäivä
12.6.1995
Diaarinumero
2260/80/95
arvonlisävero, palvelun myynti, vakuutuspalvelu, korvaustoiminnan selvittelypalvelu, juridinen palvelu, myynti suomessa, immateriaalipalvelu, ostajan verovelvollisuus

S:2.20.01

S:2.20.08.01

Jälleenvakuutustoimintaa harjoittava suomalainen yhtiö osti ulkomaalaiselta myyjältä ns. korvaustoiminnan selvittelypalveluja, joilla tarkoitettiin jälleenvakuutuksenottajaan kohdistuvaa tarkastusta mahdollisen tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnin tai muun sopimusrikkomuksen havaitsemiseksi. Tähän liittyen yhtiö osti ulkomaalaiselta asianajotoimistolta juridisia palveluja käytettäväksi mahdollisessa välimiesmenettelyssä tai oikeudenkäynnissä sekä niiden ulkopuolella. Korvaustoiminnan selvittelypalvelut ja juridiset palvelut eivät olleet verottomia vakuutuspalveluja. Palvelujen myyjillä ei ollut Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Palvelut luovutettiin ostajan Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan. Yhtiö oli ostajana verovelvollinen tutkimuspalvelujen ja juridisten palvelujen osalta.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996. Äänestys 8-1.

Arvonlisäverolaki_9_§
Arvonlisäverolaki_44_§
Arvonlisäverolaki_68_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_68_§_2_mom_3_kohta
EI MUUTOSTA KHO 8.1.96 T 69 ATK