KVL:1998/94

Antopäivä
1.6.1998
Diaarinumero
721/80/98
arvonlisäverotus, vähennysoikeus, hankintaan sisältyvä vero, rakentamispalvelujen vähennykset

S:2.20.11.03

Kaupunki oli rakennuttanut omistamalleen maa-alueelle teollisuushallin, joka oli luovutettu kaupungin ja osakeyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti suoraan yhtiön liiketoiminnan käyttöön. Yhtiö maksoi kaupungille 20 vuoden aikana tasasuuruisina erinä teollisuushallista määrän (lunastushinta), joka vastasi hankkeen toteuttamisen lopullisia kokonaiskustannuksia. Lisäksi yhtiö maksoi kaupungille vuosittain korvauksen (vuokra), joka vastasi arvonlisäverottoman lunastushinnan maksamattomalle osalle laskettavaa korkokustannusta. Teollisuushallin omistusoikeus siirtyi yhtiölle sen jälkeen, kun yhtiö oli maksanut kaupungin saatavat kokonaisuudessaan. Arvonlisäverolaissa tavaran myynnillä tarkoitetaan tavaran omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista. Hallituksen esityksen (HE 88/93) mukaan tavaran myyntinä pidettäisiin myös vuokrausta, johon liittyy sitova lunastuslauseke. Kaupungin ja yhtiön välistä sopimusta oli pidettävä tällaisena vuokrasopimuksena. Koska hakemuksen sopimus rinnastettiin myyntiin ja teollisuushalli tuli hakijayhtiön liiketoiminnan käyttöön, yhtiön vähennys ostetusta kiinteistöstä kohdistettiin sille kuukaudelle, jonka aikana kiinteistö oli vastaanotettu. Vähennysoikeuden edellytyksenä oli myyjän ostajalle antama selvitys myyjän suoritettavan veron määrästä.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_31_§
Arvonlisäverolaki_103_§
Arvonlisäverolaki_104_§
Arvonlisäverolaki_105_§
Arvonlisäverolaki_144_§
LAINVOIMAINEN