KVL:1994/155

Antopäivä
30.5.1994
Diaarinumero
2585/80/94
arvonlisävero, liiketoiminta, maa-aines, otto-oikeus, sora

S:2.20.01.01

S:2.20.06.03

Maanviljelijä aikoi myydä otto-oikeuden tilallaan sijaitsevaan noin 60 000 kuution soraesiintymään yhdellä kaupalla yhdelle ostajalle noin 100 000 markan kauppahinnalla. Maanviljelijä ei harjoittanut muuta toimintaa, josta hän olisi ollut arvonlisäverovelvollinen. Hän ei ollut aiemmin myynyt soraa tai soranotto-oikeuksia eikä hänelle jäisi kaupan jälkeen myytävää soraa. Luovutusta ei pidetty liiketoiminnan muodossa tapahtuvana arvonlisäverollisena myyntinä. Ennakkotieto ajalle 1.6.1994-31.12.1994.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_29_§_2_kohta
LAINVOIMAINEN